Komu je služba určena

Cílovou skupinou služby Charitní pečovatelské služby Moravská Třebová jsou:

 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s tělesným postižením
 • senioři (nad 65 let) a osoby pobírající starobní důchod, které si nedokáží zajistit sami, ani prostřednictvím jiné fyzické osoby pomoc ve svém přirozeném sociálním prostředí.

CHPS Moravská Třebová může odmítnout uzavřít smlouvu dle § 91 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pouze pokud:

 • nenabízíme daný druh služby
 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá

Věkovou kategorii klientů Charitní pečovatelské služby Moravská Třebová tvoří:

 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)