Kontakty

Mgr. Martina Jínková

vedoucí služeb CPP Cesta, SAS Šance pro rodinu a CHPS

Helena  Huvarová

pracovnice v sociální službě KC O krok dál

Josef Kroupa

správce budov a majetku

Věra Neubauerová

pracovnice v sociálních službách CHPS

Marie Šerá

Tel.: 730 545 871
pracovnice v sociálních službách CHPS

Mgr. Pavel Šejnoha

vedoucí a sociální pracovník OSP - Občanská poradna, právník

Bc. Patrik Šponar

další odborný pracovník SAS

Lucie  Podhorná

pracovnice v sociálních službách KC O krok dál

  Kateřina Schőnová, DiS.

vedoucí služeb Denní stacionář Domeček a Sociálně terapeutické dílny Ulita

Mgr. Barbora  Steinfestová

další odborná pracovnice KC O krok dál

Barbora Matoušková

PR pracovnice, vedoucí půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek

Petr Matoušek, DiS.

sociální pracovník DS Domeček a STD Ulita

Iva Kopřivová

pracovnice v sociální službě DS Domeček

Marcela Slaninová

pracovnice v sociální službě STD Ulita

Eliška Bádalová, DiS.

pracovnice v sociální službě STD Ulita

BcA. Naděžda Kováříková

pracovnice v sociální službě STD Ulita

Lucie Jadrníčková

pracovnice v sociální službě STD Ulita

Libuše Pánková, DiS.

administrativní pracovnice, fundraiser a vedoucí dobrovolnického centra

Romana Haubertová

pracovnice v sociální službě STD Ulita

Jana Fojtová

pracovnice v sociální službě CHPS

Veronika Chmelová

pracovnice v sociální službě CHPS

Bc. Ivana Budínová

sociální pracovnice KC O krok dál

Daniela Ondráčková

Tel.: 737 330 569
pracovnice v sociální službě KC O krok dál