Záměry

V roce 2018 jsme finanční prostředky využili na:

  • nákup kompenzačních pomůcek
  • přímá pomoc osobám a rodinám v hmotné nouzi v regionu Moravskotřebovska – Jevíčska
  • zajištění vybavení do nově vznikající pečovatelské služby
  • rozvoj dobrovolnictví