Poslání, cíle, zásady

Poslání

Posláním Charitní pečovatelské služby v Moravské Třebové je poskytovat pomoc a podporu dospělým lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, aby mohli žít důstojný život co nejdéle ve svém domácím prostředí.

Cíle

  • podpořit klienta ve vedení jeho domácnosti nebo mu zajistit nezbytné úkony, které sám nezvládne
  • podpořit klienta v péči o vlastní osobu nebo mu zajistit nezbytné úkony, které sám nezvládne
  • podpořit klienta při zajištění stravy nebo mu zajistit stravu a nezbytné úkony, které sám nezvládne
  • podpořit klienta v udržování kontaktu s rodinou a okolním světem nebo mu tento kontakt zprostředkovat
  • pomoci klientovi udržet jeho dosavadní zájmy a aktivity
  • podpořit klienta v získání nových zájmů a aktivit, které zlepší kvalitu jeho života a dají mu nový rozměr

Zásady

  • vytváříme klientovi podmínky, ve kterých zachováváme jeho lidskou důstojnost
  • respektujeme způsob života klienta a přizpůsobujeme se jeho potřebám
  • vytváříme pocit bezpečí a zázemí, s klienty komunikujeme jim srozumitelným způsobem
  • spolupracujeme s rodinou, doporučujeme nové možnosti podpory a péče