Komu je služba určena

Služba Občanská poradna je určena lidem ve věku od 16 let, kteří pobývají v regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko, kteří potřebují pomoc nebo podporu pro zvládnutí své obtížné životní situace.

Zároveň tito lidé nemohou využít jiných dostupných komerčních (např. právních služeb) a dokáží se sami, či za účasti jimi zajištěné další osoby (např. tlumočníka), s poradcem v Občanské poradně domluvit.

Obtížnou životní situací rozumíme, že člověk má náhlé či dlouhodobé potíže, které nepříznivě ovlivňují jeho dosavadní život.

Poskytujeme službu těmto osobám:

  •  rodiny s dítětem/dětmi
  • osoby v krizi
  • oběti domácího násilí
  • osoby bez přístřeší
  • osoby se zdravotním postižením
  • osoby s tělesným postižením
  • senioři
  • etnické menšiny

Z důvodu bariérovosti budovy poskytneme službu osobám, které nevyjdou schodiště samostatně nebo alespoň s podporou pracovníka, pouze telefonicky, dopisem nebo emailem.