Způsob poskytování služby

  • pracovní terapie ve svíčkařské, potravinové, výtvarné dílně a dílně „Andělský obchod“
  • výchovně vzdělávací aktivity podle individuálních potřeb klientů formou komunikačních bloků apod.
  • základní sociální poradenství a individuální konzultace
  • nácvik praktických dovedností potřebných v každodenním životě a v sociálním začlenění.