Postup při vyřizování stížností

V případě nespokojenosti s kvalitou, způsobem či rozsahem poskytování služby, nebo s chováním personálu či respektováním svých práv, má klient právo podat stížnost či jiný podnět.

Kdo si může stěžovat (dále jen stěžovatel):

 • klienti CHPS Moravská Třebová
 • rodinní příslušníci
 • blízcí klienta
 • opatrovník klienta
 • zaměstnanci CHPS Moravská Třebová

Jak si můžete stěžovat:

 • ústně: přímo paní vedoucí nebo komukoliv z personálu komu věříte, rodinným příslušníkům, Vašemu klíčovému pracovníkovi
 • písemně: i anonymně

1) dopisem (možnost vhodit do schránky důvěry umístěné u vchodu do budovy Charity z ulice Školní)

2) na kousek papíru (možnost vhodit do schránky důvěr umístěné u vchodu do budovy Charity z ulice Školní)

3) zápisem do formuláře určenému k podání stížnosti, podnětu, připomínky nebo pochvaly (možnost vhodit do schránky důvěry umístěné u vchodu do budovy Charity z ulice Školní)

Stěžovatel může podat stížnost prostřednictvím pracovníků v sociálních službách, kteří v případě zájmu doručí tiskopis Stížnosti. Tento tiskopis není podmínkou, lze použít i jiný, neoznačený papír. Stížnost v obálce pak pracovníci předají vedoucí služby.

Vedoucí řeší situaci individuálně podle povahy a závažnosti stížnosti, vždy však maximálně nestranně a objektivně. Prošetřování všech bodů stížnosti musí být prováděno bez průtahů, odpovědně a hospodárně. Na každou stížnost  musí odpovědět a nejpozději do 1 měsíce ji vyřídit.

Nebojte se nám sdělit, co vás trápí, co si přejete, cokoliv nám připomenout. 

 • Osobní a telefonické podání stížnosti:

Ludmila Dostálová, mob. 739 002 756, ředitelka Charity Moravská Třebová

Martina Jínková, mob. 733 742 083, vedoucí pečovatelské služby

 • Podání stížnosti poštou:

Charita Moravská Třebová, Svitavská 655/44, 571 01 Moravská Třebová 1

Kontakty pro podání odvolání proti vyřízení stížnosti:

 1. Arcibiskupství Olomoucké

    Wurmova 9, pošt. schr. 193, 771 01 Olomouc
    tel: 587 405 411
    fax: 585 224 840
    arcibol@arcibol.czwww.ado.cz
    IČO: 00445151 

 1. Arcidiecézní charita Olomouc

    Křížkovského 6/505, 779 00 Olomouc

    Tel.: 585 229 380, 739 526 262

    Fax: 588 500 839

    arcidiecéze olomoucká IČ: 43962726

    acho.charita.cz info@acho.charita.cz

    Působnost: Pardubický kraj, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj

 1. Okresní soud ve Svitavách

     Dimitrovova 33/679, 568 19 Svitavy

     Tel.: 461 352 811

     E:mail: podatelna@osoud.svy.justice.cz 

 1. Veřejný ochránce práv

     Údolní 39, Brno, 602 00

     E-mail: podatelna ochrance.cz  (Maximální velikost e-mailové zprávy včetně příloh je

     8 MB a zpráva musí respektovat pravidla elektronické komunikace).

     ID datové schránky: jz5adky

     Telefonická informační linka: (+420) 542 542 888

     telefon – ústředna: (+420) 542 542 111