Záměry

V roce 2016 jsme finanční prostředky využili na:

  • pomoc handicapovaným osobám, sociálně slabým rodinám s dětmi a lidem bez přístřeší, či v tísni, v regionu Moravskotřebovska- Jevíčska
  • humanitární pomoc do zahraničí (Ukrajina, Sýrie)
  • zakoupení auta pro terénní sociální službu Šance pro rodinu, která pomáhá sociálně slabým rodinám v našem regionu