Jak pomáháme

Posláním Charity Moravská Třebová je pomáhat lidem v nouzi a nabízet jim vlídné přijetí. Poskytovat kvalitní sociální práci a naplňovat sociální, materiální a duchovní potřeby každého člověka, který se na ní obrátí. Usiluje o spravedlivější podmínky ve společnosti a podílí se na humanitární pomoci. V práci Charity Moravská Třebová jsou zásadními hodnotami úcta k člověku, moudrost, důstojnost, poctivost, spolupráce, odpovědnost. Poslání Charity, jako milosrdné lásky, pramení z poslání církve šířit dobro, spravedlnost a naději a vychází z Kodexu Charity České republiky

Působnost Charity Moravská Třebová:
Bezděčí, Bělá u Jevíčka, Biskupice, Borušov, Březina, Březinky, Dětřichov, Dlouhá Loučka, Gruna, Hartinkov, Chornice, Janůvky, Jaroměřice Jevíčko, Koruna, Křenov, Kunčina, Linhartice, Malíkov, Městečko Trnávka, Mladějov,  Moravská Třebová, Radkov, Rozstání, Rychnov, Slatina, Staré Město, Třebářov, Útěchov, Velké Opatovice (a spádové obce), Víska u Jevíčka, Vranová Lhota, Vrážné a Vysoká.

CHMT