Jak pomáháme

Posláním Charity Moravská Třebová je pomáhat lidem v nouzi a nabízet jim vlídné přijetí. Poskytovat kvalitní sociální práci a naplňovat sociální, materiální a duchovní potřeby každého člověka, který se na ní obrátí. Usiluje o spravedlivější podmínky ve společnosti a podílí se na humanitární pomoci. V práci Charity Moravská Třebová jsou zásadními hodnotami úcta k člověku, moudrost, důstojnost, poctivost, spolupráce, odpovědnost. Poslání Charity, jako milosrdné lásky, pramení z poslání církve šířit dobro, spravedlnost a naději a vychází z Kodexu Charity České republiky

Oblast působení:
Moravskotřebovský  a Jevíčský region:
Bělá u Jevíčka, Bezděčí u Trnávky, Biskupice, Borušov, Boršov, Březina, Březinky, Dětřichov, Dlouhá Loučka, Gruna, Hartinkov,  Chornice, Janůvky, Jaroměřice, Jevíčko, Koruna, Křenov, Kunčina, Linhartice, Malíkov, Městečko Trnávka, Mladějov na Moravě, Moravská Třebová, Radkov, Roztání, Rychnov na Moravě, Slatina, Staré Město, Třebařov, Útěchov, Víska u Jevíčka, Vranová Lhota, Vrážné, Vysoká.

CHMT