Záměry

Pro rok 2019 plánujeme využit finanční prostředky na:

  • nakoupit další zdravotní pomůcky pro půjčovnu pomůcek
  • pokračovat v  přímé pomoci potřebným rodinám a občanům z regionu
  • podpořit nově vznikající Komunitní centrum O krok dál sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním
  • rozvoj dobrovolnického centra