Komu je služba určena

Služba sociálně terapeutické dílny Ulita je určena lidem ve věku od 18 do 60 let, kteří chtějí pracovat, ale nemají pro to dosud dostatečné pracovní dovednosti a návyky z důvodu lehkého mentálního postižení či chronického duševního onemocnění. Jsme tu pro lidi z Moravskotřebovského a Jevíčského regionu.

Z důvodu bariérovosti budovy poskytneme službu pouze osobám, které vyjdou schodiště samostatně nebo alespoň s podporou pracovníka.

Poskytujeme služby osobám s tímto přidruženým postižením:

  •  s vadami zraku - osoba je schopna samostatně se orientovat a pohybovat v prostoru i po schodišti
  • s vadami sluchu - osoba dokáže komunikovat odezíráním a je schopna se domluvit jiným pro pracovníky srozumitelným způsobem