Nabídka vzdělávání pro pěstouny

SPERAMUS s. r. o.
Vzdělávací centrum nabízí na rok 2020 tyto přednášky:

25. 2. 2020 Psychosomatika
lektor: Ing. Mgr. Pavel Pelikán
místo a čas konání: Centrum pěstounské péče Cesta (Bránská 18, M. Třebová) - 14:30 - 17:30
počet hodin: 3

10. 3. 2020 Komunikace a vztahy
lektor: PhDr. Milada Nádvorníková
místo a čas konání: Centrum pěstounské péče Cesta (Bránská 18, M. Třebová) - 14:30 - 17:30
počet hodin: 3

21. 4. 2020 Souvislost motoriky, řeči a myšlení
lektor: Mgr. Karolína Ranglová
místo a čas konání: Centrum pěstounské péče Cesta (Bránská 18, M. Třebová) - 14:30 - 17:30
počet hodin: 3

26. 5. 2020 Specifika výchovy dospívajících
lektor: Mgr. Ferdinand Raditsch
místo a čas konání: Centrum pěstounské péče Cesta (Bránská 18, M. Třebová) - 14:30 - 17:30
počet hodin: 3

12. - 14. 6. 2020 Hranice ve výchově
lektor: Lenka Ságnerová
místo a čas konání: Selský dvůr, Daňkovice

3. 9. 2020 Finance a náhradní rodinná péče
lektor: Mgr. Pavel Šejnoha
místo a čas konání: Centrum pěstounské péče Cesta (Bránská 18, M. Třebová) - 14:30 - 17:30
počet hodin: 3

22. 9. 2020 Rozpoznávání talentů u dětí
lektor: Mgr. Jiřina Holasová
místo a čas konání: Centrum pěstounské péče Cesta (Bránská 18, M. Třebová) - 14:30 - 17:30
počet hodin: 3

20. 10. 2020 Identifikace potřeb dětí podle věku
lektor: Věra Bechyňová, DiS.
místo a čas konání: Centrum pěstounské péče Cesta (Bránská 18, M. Třebová) - 14:30 - 17:30
počet hodin: 3

24. 11. 2020 Vztahová vazba mezi dítětem a pečující osobou
lektor: Mgr. Slávka Škvareková
místo a čas konání: Centrum pěstounské péče Cesta (Bránská 18, M. Třebová) - 14:30 - 17:30
počet hodin: 3