Nabídka vzdělávání pro pěstouny

SPERAMUS s. r. o., sociální podnik Charity Moravská Třebová
Vás srdečně zve v rámci vzdělávání pro pěstounské rodiny na webináře.

Většinou se všechny webináře se konají online v čase od 15:00h do 17:00h s garancí 2h vzdělávání.
V první polovině roku 2021 proběhnou tyto:

27. 1. 2021 "Komunikace a každodenní život v době COVIDU"
lektor: PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková

11. 3. 2021 "Ztráta osoby blízké v rodině dítěte a vyrovnání se s tím"
lektor: Mgr. Jeanne Radosová

21. 4. 2021 "Náctiletí a alkohol - Běžné experimentování nebo hrozba?"
lektor: Mgr. et. Mgr. Jan Zahradník

29. 4. 2021 "Identifikace potřeb dětí podle věku"
lektor: Věra Bechyňová, DiS.

11. - 13. 6. 2021 "Budování citového pouta"
lektor: Mgr. et Bc. Lenka Ságnerová, Dipl.erg.
Víkendový pobyt bude/nebude uskutečněn dle platných epidemiologických opatření
Vlády ČR z důvodu šíření nákazy COVID-19

V průběhu května a června 2021 proběhne online webinář s Mgr. Lucií Haškovou na téma "Komunikace s puberťákem",
dále s Mgr. Lenkou Velebnou na téma "Špatné začleňování dětí do kolektivu"
a také "První pomoc při úrazech dětí venku",
který bude vést Bc. Ivan Dimov.

V druhé polovině roku 2021 proběhne online přednáška na téma „První pomoc při úrazech dětí vevnitř (doma)“,
kterou též bude vést Bc. Ivan Dimov.
Dále bude uskutečněn webinář na téma „Dítě s traumatem“, který povede Mgr. Bc. Pavel Šimon.

Na druhou polovinu roku je dále připraven webinář od Mgr. Karolíny Ranglové, kde prozatím není téma blíže specifikováno.

Termíny všech plánovaných přednášek budou včas upřesněny. Těšíme se na Vás – kolektiv Centra pěstounské péče Cesta.