Co děláme?

Cílem naší práce je doprovázení pěstounských rodin tak, aby nabízely dětem harmonické rodinné prostředí, příznivý vývoj a snazší vstup do dospělosti. Toto děláme formou terénní práce přímo v domácnosti pěstounů. Náplní práce klíčových pracovníků je podpora pěstounů a dětí v pěstounské péči. Pomáhají při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, dále při zajištění odpočinku pěstounů (tzv. respitní péče). A v neposlední řadě také pomáhají pěstounům se zprostředkováním odborné pomoci.

Snažíme se naši práci neustále zlepšovat, proto se klíčové pracovnice neustále vzdělávají, aby vykonávaly kvalitní službu.  Neustálé zvyšování kvality naší práce je naším dlouhodobým cílem. Podařilo se nám získat prostředky z Evropského sociálního fondu z operačního programu Zaměstnanost na projekt „Zvýšení kvality práce v Centru pěstounské péče (CPP)“. Projekt nám nabízí spolupráci externích odborníků na náhradní rodinnou péči a s jejich pomocí zavádíme do naší práce nové a moderní techniky práce s pěstounskými rodinami.

Klíčové pracovnice ve své práci již nyní využívají mnoho technik, které jim pomáhají navazovat rozhovor a poté i důvěru dětí i pěstounů. Jedná se o mnoho kreativních technik a her. Dále také třeba terapeutické karty a pískoviště.

Pomáháme také při zprostředkování kontaktu rodičů s dětmi. Jsme si vědomy toho, že mnohdy je tento kontakt pro pěstouny i pro děti velmi náročný. Práce klíčových pracovnic spočívá v pomoci s přípravou pěstounů, dětí, ale i rodičů dětí tak, aby setkání proběhlo co nejpříjemněji. Nabízíme také možnost asistovaného kontaktu, to v případě, že hrozí určité nebezpečí např. hádek mezi zúčastněnými. To znamená, že je při kontaktu přítomna klíčová pracovnice. Cílem asistovaného kontaktu je, aby kontakt rodičů s dětmi proběhl v příjemné atmosféře a byl přínosný pro dítě. Tyto kontakty se pak vyhodnocují se všemi účastníky a ideálem je, když se asistovaný kontakt mění v kontakt bez přítomnosti klíčového pracovníka. Pro kontakty rodičů s dětmi máme k dispozici prostor přímo v prostorách Centra pěstounské péče.

Jelikož pěstouni mají povinnost vzdělávání (24 hodin za rok), spolupracujeme při zprostředkování tohoto vzdělávání se sociálním podnikem Speramus s.r.o. Na těchto vzdělávacích akcích klíčové pracovnice hlídají děti. Během hlídání dětí je vždy připraven zajímavý program, který rozvíjí kreativitu dětí.