Komu je služba určena

Služba Komunitní centrum O krok dál je určena dospělým lidem ve věku 18 let, žijícím na území Moravskotřebovského a Jevíčského regionu, Svitav a spádových obcí. Tito lidé potřebují podporu a pomoc v důsledku chronického či jiného duševního onemocnění, týkajícího se zejména těchto diagnostických skupin:

  • psychotické a afektivní poruchy (F2 a F3),
  • poruchy osobnosti při větších problémech s adaptací
  • úzkostné a neurotické poruchy s chronickým průběhem.

Služba může být poskytována i osobám těmito nemocemi ohroženým.

Službu můžou využít klienti, kteří ji potřebují buď v terénu, nebo ambulantně. Z důvodu bariérovosti budovy poskytneme ambulantní formu služby pouze osobám, které vyjdou schody samostatně nebo alespoň s podporou pracovníka.

Kapacita terénní služby:

  • 45 klientů
  • okamžitá kapacita = 3 pracovníci/3 klienti

Kapacita ambulantní služby:

  • 15 klientů/den

Důvody pro odmítnutí poskytování služby:

  • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
  • žadatel žádá jiný druh služby, než poskytujeme.