Způsob poskytování služby

Druhy poskytovaných služeb

Ambulantní:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Fakultativní:

Svoz z místa bydliště uživatele do zařízení a zpět. Tato služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku DS Domeček.

Jak pracujeme?

Ke každému přistupujeme individuálně, vždy se snažíme společně najít, co daného člověka baví a zároveň, co mu v budoucnu bude největším přínosem

Co všechno děláme?

 • rukodělné činnosti (keramika, malování na porcelán a na textil, výroba ručního papíru, výroba přání, práce s přírodninami, práce se dřevem, …)
 • posezení při hudbě s paní Hanou Dosedělovou pohybové aktivity (cvičení, tanec, vycházky)
 • nácvik praktických dovedností potřebných v každodenním životě - sebeobsluha, vedení domácnosti (např. vaření, praní + žehlení, úklid, péče o květiny; práce na pozemku – záhony, úprava trávníku, drobné venkovní práce, šití, práce se dřevem,…)
 • relaxační aktivity (čtení na pokračování, spol. hry, relaxace při hudbě)
 • rozvoj a upevňování získaných znalostí a další činnosti (hospodaření s penězi, komunikační trénink, elipsa, plánování aktivit, individuální plánování, činnosti podporující logické myšlení, koncentraci a paměť)