Komu je služba určena

Rodinám s dětmi do 18 let věku nebo těhotným ženám, které:

  • jsou ohroženy krizovou sociální situací, jež by negativně ovlivnila vývoj dítěte/dětí
  • jsou sociálně znevýhodněné a ohrožené nedostatkem finančních prostředků, dluhy, ztrátou bydlení, ztrátou zaměstnání, ohrožené sociálním vyloučením a sociálně patologickými jevy nebo řeší jiné závažné problémy
  • samostatně nezvládají zajistit péči o své děti, jejich pravidelnou školní docházku a vzdělávání.