Program Lebeda

Lebeda je program zaměřený na podporu, pomoc, aktivizaci, setkávání a doprovázení seniorů a dlouhodobě nemocných pacientů, jako i jinak handicapovaných osob, kterým stáří, osobní rodinná situace nebo zdravotní stav nedovoluje plnohodnotný společenský kontakt, nebo by ho rádi zkvalitnili. Je zaměřen především na klienty Sociálních služeb- domova důchodců- města Mor. Třebová, pro pacienty lůžkových oddělení LDN v Mor. Třebové a pro seniory v Mor. Třebové a jejím okolí.

  • V  programu LEBEDA pracují dobrovolníci tak, že navštěvují vybraného klienta, aby mu věnovali svůj volný čas zejména jako společníci u lůžka. Tato činnost zahrnuje především: „být nablízku“. Dobrovolníci naslouchají, hovoří, vyprávějí, předčítají, vymýšlí a navrhují společné aktivity, dle přání klienta. Doprovází klienty na procházku, do nemocničního parku apod.
  • Do programu LEBEDA zařazujeme také aktivity pro seniory, jako je Setkávání seniorů ve Františkánském klášteře, nebo zajištění dopravy za účelem návštěvy hřbitova, které probíhá pravidelně každý měsíc.
  • Milou tradici má za sebou také další dobrovolnická akce „Ukaž, co umíš“, kterou v rámci programu LEBEDA pořádá Oblastní charita jednou ročně ve spolupráci s dobrovolníky z řad veřejnosti, ale také s dobrovolníky z místní Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany. Při této akci je pro seniory z Domova důchodců zajištěn kulturní program plný her a soutěží, v nichž mohou ověřit a aktivizovat své dovednosti.

V roce 2014 byl jeden z našich dlouholetých dobrovolníků oceněn Speciální cenou pro dobrovolníky Koalice nevládek Pardubického kraje.

Máte zájem se stát dobrovolníkem?
Chcete vědět více o dobrovolnictví v Charitě Moravská Třebová? Kontaktujte nás.

Lenka Zahradníková - koordinátor dobrovolnictví

mobil: 733 742 024
email: lenka.zahradnikova@mtrebova.charita.cz

Tereza Letfusová - koordinátor dobrovolnictví
mobil: 733 742 157
email: tereza.letfusova@mtrebova.charita.cz