Program Lebeda

Lebeda je program zaměřený na podporu, pomoc, aktivizaci, setkávání a doprovázení seniorů a dlouhodobě nemocných pacientů, jako i jinak handicapovaných osob, kterým stáří, osobní rodinná situace nebo zdravotní stav nedovoluje plnohodnotný společenský kontakt, nebo by ho rádi zkvalitnili. Je zaměřen především na klienty Sociálních služeb - domova pro seniory - města Moravská Třebová, pro pacienty lůžkových oddělení LDN v Moravské Třebové a pro seniory v Moravské Třebové a jejím okolí.

  • V  programu LEBEDA pracují dobrovolníci tak, že navštěvují vybraného klienta, aby mu věnovali svůj volný čas zejména jako společníci u lůžka. Tato činnost zahrnuje především: „být nablízku“. Dobrovolníci naslouchají, hovoří, vyprávějí, předčítají, vymýšlí a navrhují společné aktivity, dle přání klienta. Doprovází klienty na procházku, do nemocničního parku apod.
  • Do programu LEBEDA zařazujeme také aktivity pro seniory, jako je Setkávání seniorů ve Františkánském klášteře, které probíhá pravidelně každý měsíc, nebo setkávání seniorů „S-klub“, který probíhá jednou za 14 dní, kde je jednou měsíčně dobrovolnicky zajištěn atraktivní program. Další setkání probíhá bez předem stanoveného programu v budově Charity Moravské Třebové.
  • Milou tradici má za sebou také další dobrovolnická akce „Ukaž, co umíš“, kterou v rámci programu LEBEDA pořádá Charita jednou ročně ve spolupráci s dobrovolníky z řad veřejnosti, ale také s dobrovolníky z místní Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany. Při této akci je pro seniory z Domova seniorů zajištěn kulturní program plný her a soutěží, v nichž mohou ověřit a aktivizovat své dovednosti.

Máte zájem se stát dobrovolníkem?
Chcete vědět více o dobrovolnictví v Charitě Moravská Třebová? Kontaktujte nás.

Kateřina Vašková - koordinátorka dobrovolnictví (Lebeda)
mobil: 734 797 498
e-mail: katerina.vaskova@mtrebova.charita.cz