Tisková zpráva

Letos se konala Tříkrálová sbírka po 17té, opět potvrdila štědrost našich občanů i ochotu koledníků. Celkový výnos sbírky v našem regionu činí krásných 482 345,00 Kč což je o 29.311 Kč více, než v loňském roce. Do více jak 30 měst, vesnic a vesniček našeho regionu vyšlo s koledou na rtech celkem 134 skupin koledníků, což je více než 450 dobrovolníků!

Všem koledníkům, dospělým i dětem patří náš upřímný dík. Dík patří také všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci sbírky, starostům a zaměstnancům obecních úřadů, farnostem, školám. V rámci Tříkrálové sbírky letos koledovali nejen jednotlivci, ale také klienti Charity, skauti, školní třída, školka, či Dětský domov. Největší dík patří štědrým dárcům, kteří naší charitě opět projevili svou důvěru.

Na závěr koledování byly zorganizovány dva benefiční koncerty.

Odměnou pro koledníky je pak Tříkrálové bruslení a Tříkrálové kino, kterými chceme poděkovat zejména dětským koledníkům.

Celorepublikový výnos sbírky můžete sledovat na www.trikralovasbirka.cz/vysledky

V Moravské Třebové dne: 18. 1. 2017                                                                                                                                                    

Ludmila Dostálová, MBA, ředitelka Charity Moravská Třebová

Bc. Božena Šplíchalová, koordinátorka TKS 2017