Koordinátor pro mimořádné události

Koordinátorka pro mimořádné události:
Bc. Olga Šašinková
mobil: 731 631 146
e-mail: olga.sasinkova@mtrebova.charita.cz

Zasáhla Vás nebo Vaše blízké mimořádná událost a potřebujete pomoci?

Přišli jste v jediném okamžiku o vše? Hledáte někoho, o koho se opřít?

Charita Moravská Třebová je Vám připravena pomoci v případě:
 • živelných pohrom (záplavy, povodně, větrné smrště, požáry, sesuvy půdy)
 • katastrof a havárií (zřícení obydlí, dopravní nehody, výbuch plynu, podnikové havárie)
 • jiných mimořádných událostí (násilná trestná činnost, teroristický útok, sabotáž)
Nabízíme Vám
 • Základní poradenství a sociální šetření (zjišťování potřeb, orientace v situaci, podávání informací)
 • Materiální pomoc (tekutiny, potraviny, drogerie, oděvy, vysoušecí a čistící technika)
 • Fyzická pomoc (odklízení škod způsobených živelnými pohromami)
 • První psychologická pomoc
 • Duchovní podpora
 • Finanční pomoc
 • Zajištění stravy a ubytování
 • Logistika (převoz a odvoz lidí a materiálu)
 • Zprostředkování návazných služeb a odborné pomoci
Pomáháme
 • obcím
 • jednotlivcům
 • rodinám
 • komunitám
 • organizacím a firmám

Kde nás najdete?

Praktické rady