Dotazník spokojenosti a stížnosti

Jste naším klientem? Pak bychom Vás rádi požádali o vyplnění dotazníku spokojenosti. Podle toho, jakým způsobem konzultace probíhala, můžete využít:

1) Dotazník spokojenosti pro osobní návštěvy a telefonické konzultace

https://www.survio.com/survey/d/E8O2D1T2G9I9Y7R9D

 2) Dotazník spokojenosti pro emailové konzultace

https://www.survio.com/survey/d/V2D1A4E8J1J9C8Z2P

Nebyli jste spokojeni se službou a chcete si stěžovat? Pro podání stížnosti můžete využít níže uvedené formuláře:

Stížnosti:

formulář ve formátu PDF (k ručnímu vyplnění)

formulář ve formátu excel (k elektronickému vyplnění)

 Podrobnější informace o vyřizování stížnosti můžete najít např. v informačním letáku o službě Občanská poradna (viz záložka „ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY“).

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se můžete obrátit na nadřízený orgán poskytovatele nebo na instituci sledující dodržování lidských práv s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížností. Jedná se o následující kontakty:

Ředitelka Charity Moravská Třebová, Ludmila Dostálová, Svitavská 44, 571 01 Moravská Třebová

Arcidiecézní charita Olomouc, Křížkovského 6, 779 00 Olomouc

Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

Městský úřad Moravská Třebová, Olomoucká č.p. 2, 571 01 Moravská Třebová