Tříkrálová sbírka

TKS

Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá Charita Česká republika každoročně již od roku 2000. Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je tak největší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi, že díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům ji pořádá také naše OCHMT. Naše charita pořádá sbírku v obcích Rychnovska, Moravskotřebovska a Jevíčska.

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni, na přímou pomoc rodinám a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí .Snažíme se, aby většina výtěžku sbírky byla použita v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je ale každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Chcete-li se aktivně zapojit do pomoci s koledováním, neváhejte nás kontaktovat.

Tereza Letfusová - koordinátor sbírek 
mobil: 733 742 157 
email: tereza.letfusova@mtrebova.charita.cz

Lenka Zahradníková - koordinátor sbírek 
mobil: 733 742 024 
email: lenka.zahradnikova@mtrebova.charita.cz