Tříkrálová sbírka

Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá Charita Česká republika každoročně již od roku 2000. Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je tak největší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi, že díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům ji pořádá také naše Charita. 

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni, na přímou pomoc rodinám a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Snažíme se, aby většina výtěžku sbírky byla použita v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je ale každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Z důvodu nouzového stavu nakonec Tři králové přes všechny přípravy nemohli poprvé za dobu trvání sbírky chodit s koledou a přáním po domácnostech. Lidem tak zbyla možnost přispívat pouze do pokladniček v obchodech, lékárnách a institucích, nebo podpořit potřebné převodem na účet.

A druhá možnost přispět převodem do virtuálních pokladniček Tříkrálové sbírky na www.trikralovasbirka.cz nebo na bankovní účet 66008822/0800 pod variabilním symbolem Charity Moravská Třebová 77707017 zůstává v platnosti i po jejím oficiálním ukončení. Tyto možnosti jsou otevřené všem, kteří to dosud nestihli, až do konce dubna 2021.

Děkujeme všem dárcům, koordinátorům, vedoucím skupinek, koledníkům, podporovatelům a partnerům sbírky, jste KINGOVÉ!