Tříkrálová sbírka

Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá Charita Česká republika každoročně již od roku 2000. Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je tak největší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi, že díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům ji pořádá také naše Charita. 

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni, na přímou pomoc rodinám a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Snažíme se, aby většina výtěžku sbírky byla použita v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je ale každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Děkujeme všem dárcům, koordinátorům, vedoucím skupinek, koledníkům, podporovatelům a partnerům sbírky, jste KINGOVÉ!