Projekt - Rozvoj soc. služeb v Pardubickém kraji

EU zaměstanost                                                                  Pardubický kraj                                      

V rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji financovaného z Operačního programu Zaměstnanost jsme dostali účelovou dotaci na sociálně terapeutickou dílnu Ulita. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem a z rozpočtu Pardubického kraje. V letech 2016 - 2018 činí  výše dotace je 9 502668,- Kč. Cílem tohoto projektu je :

  • podpora mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy
  • podpora sociálního začleňování a boje s chudobou
  • podpora adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů
  • podpora zaměstnanosti
  • podpora rovných příležitostí žen a mužů
  • podpora dalšího vzdělávání
  • modernizace veřejné správy a veřejných služeb