Poslání, cíle, zásady

Poslání

Sociálně aktivizační služby „Šance pro rodinu“ pod Charitou Moravská Třebová poskytují pomoc a podporu rodinám s dětmi do 18 let věků a těhotným ženám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nedaří se jim tuto situaci řešit vlastními silami. Snažíme se, aby následně rodina fungovala samostatně bez naší podpory.

Cíle

poskytnout rodinám takovou podporu, aby :

  • se samostatně bez pomoci SAS uměly vyrovnávat s obtížnými životními situacemi, popř. dokázaly vyhledat odbornou pomoc
  • byly schopny zabezpečit dětem vhodné výchovné prostředí, které by neohrožovalo zdravotní, emoční a sociální vývoj dítěte a popř. nedošlo k odebrání dítěte do ústavní výchovy.

Zásady

  • bezplatnost a dobrovolnost
  • nezávislost a nestrannost
  • mlčenlivost
  • individuální přístup
  • hájíme oprávněný zájem dítěte
  • aktivizujeme a motivujeme
  • vzájemná spolupráce s dalšími odborníky