Podpořte nás

podporte nas

Charita Moravská Třebová je neziskovou organizací. Pro realizaci našich aktivit a naši kvalitní službu potřebným je pro nás nezbytná podpora veřejnosti a veřejného sektoru, a to jak ve formě materiální, psychické, duchovní, ale také finanční. Podpora neziskového sektoru jak sférou komerční, tak také jednotlivci je jednou z charakteristik rozvinuté a společensky zodpovědné občanské společnosti. Konec konců, škála služeb poskytovaných našimi zařízeními je široká, a nikdo z nás nevíme, kdy některou z nich budeme sami potřebovat.

Co můžete podporou Charity Moravská Třebová získat?

  • Podporou naší činnosti se můžete i Vy podílet na pomoci a službě lidem kolem nás, kteří je potřebují. Samozřejmostí pro nás je veřejná prezentace Vaší pomoci (při respektování přání dárce), ať již na webových stránkách, vybraných tiskových materiálech, při konkrétních veřejných akcích, apod. 

  • Další výhodou je možnost daňových odpočtů a to jak pro finanční, tak materiální dary. Zákon 586/1992 Sb. v platném znění
    o dani z příjmů umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na charitativní účely. 

V případě zájmu, se můžete také obrátit na vedení nebo fundraisera Charity Moravská Třebová, kde Vám vystavíme potřebnou smlouvu a domluvíme se na využití a propagaci daru. Seznam našich partnerů a dárců naleznete v sekci Podporují nás.

Děkujeme za Vaši podporu a důvěru, SPOLU TO ZVLÁDNEME!