Pravidla pro přiznání pomoci

  • Region Moravskotřebovsko, Jevíčsko a Velkoopatovicko 
  • Písemně zpracované sociální šetření - zpracovává sociální pracovník města, obce - pomohou pracovníci v Občanské poradně nebo sociální pracovníci služeb Charity, s kterými již spolupracujete na základě smlouvy.
  • Vyčerpání jiných možností pro řešení situace – nutné doložit k žádosti o příspěvek.
  • O přiznání příspěvku rozhoduje Tříkrálová komise složená z 5 osob – nejsou v ní pracovníci, kteří pomáhají se zpracováním žádosti.
  • Finanční možnosti Tříkrálové sbírky jsou omezeny, proto dbáme na to, aby přiznaný příspěvek opravdu pomohl vyřešit situaci a zastavit problém.
  • Omezený počet příspěvků na osobu – může být schválena pomoc z Tříkrálové sbírky maximálně 3x za rok pro jednu osobu.
  • Schválené žádosti proplácíme vždy na účet protistrany nebo koupíme požadovanou věc. Peníze z Tříkrálové sbírky se nedávají přímo žadatelům.