Tisková zpráva

(Moravská Třebová 26. 1. 2022) - V době od 8. 1. do 16. 1. 2022 proběhla v obcích regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko, a po páté také na území Velkých Opatovic a přilehlých obcí, opět Tříkrálová sbírka. Sbírka má dvě roviny - tou první je nést radostnou zvěst a požehnání do domácností, tou druhou je šíření charitativnosti, solidarity s lidmi v nouzi a křesťanské hodnoty milosrdenství.

 Do více jak 50 měst, vesnic a vesniček vyšlo s koledou na rtech celkem 127 skupinek, což je přes 500 koledníků! Celkový výnos sbírky v rámci zmíněného území činí částku 711 611 Kč, což je o 375 631 Kč více, než v loňském roce.

 Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 plánuje Charita Moravská Třebová použít na podporu vzniku nové služby domácí ošetřovatelské a paliativní péče, a jako již tradičně na pokračování přímé pomoci potřebným rodinám a občanům z regionu a na podporu činnosti charitního dobrovolnického centra.

Letošní sbírku doprovodil koncert, na kterém vystoupila skupina AcousticBox.

Odměnou a poděkováním zejména pro dětské koledníky je pak tříkrálové bruslení a plavání, které věnovaly Technické služby města Moravská Třebová.

Všem koledníkům, dospělým i dětem, patří náš velký dík! Srdečně děkujeme všem, kteří jste nám pomohli Tříkrálovou sbírku zorganizovat, zejména jednotlivým koordinátorům a charitním pracovníkům, starostkám, starostům a zaměstnancům obecních a městských úřadů, kněžím, farnostem, bratřím Františkánům, školám, školkám a mnoha dalším dobrovolníkům. V rámci Tříkrálové sbírky pomohli s koledováním také skauti, klienti Charity, školní třída, školka, dětský domov, farní mládež.

Celorepublikový výnos sbírky můžete sledovat na: www.trikralovasbirka.cz/vysledky

V Moravské Třebové dne: 26. 1. 2022          

Petr Matoušek, Charita Moravská Třebová