Tisková zpráva

Letošní Tříkrálová sbírka opět potvrdila štědrost našich občanů i ochotu koledníků. Celkový výnos sbírky v našem regionu činí krásných 453.034,- Kč, což je o 23.000 Kč více, než v loňském roce. Do 30 měst, vesnic a vesniček našeho regionu vyšlo s koledou na rtech celkem 129 skupin koledníků, což je více než 500 dobrovolníků!

Všem koledníkům, dospělým i dětem patří náš upřímný dík. Dík patří také všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci sbírky, starostům a zaměstnancům obecních úřadů, farnostem, školám. V rámci Tříkrálové sbírky letos koledovali nejen jednotlivci, ale také skauti, školní třída, školka, či Dětský domov. Největší dík patří štědrým dárcům, kteří naší charitě opět projevili svou důvěru.

Letošní sbírku opět doprovodily dva benefiční koncerty, na kterých vystoupil písničkář Slávek Klecandr. Odměnou pro koledníky je pak Tříkrálové bruslení a Tříkrálové kino, kterými chceme poděkovat zejména dětským koledníkům.

Celorepublikový výnos sbírky můžete sledovat na www.trikralovasbirka.cz/vysledky

Přílohou tohoto článku je tabulka výsledků naší sbírky v jednotlivých obcích.

Vendula Kouřilová