Komunitní centrum O krok dál

Kde nás najdete

Adresa

Lanškrounská 243/77, Moravská Třebová 57101

Na koho se můžete obrátit

Pavla Preisnerová

vedoucí služby
Tel.: 734 797 497 E-mail: _8IvRWfj0bFxVbenW7c-3dh_XhIkO1.7~bGkO1p

Pro koho je služba určena

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Kontaktní údaje

Komunitní centrum O krok dál

Typ služby
Sociální rehabilitace

Poskytovatel
Charita Moravská Třebová

Kraj
Pardubický kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
Pavla Preisnerová

Registrační číslo služby
9084522

Poslání a cíle

Posláním Komunitního centra O krok dál je poskytovat pomoc a podporu dospělým lidem s  duševním onemocněním při  získávání, nácviku nebo upevnění dosavadních dovedností, které jim umožní fungovat v přirozeném a společenském prostředí a žít svůj život naplno.  Smyslem naší práce je dát lidem prostor k rozvíjení komunikace, seberealizace, pomoci se zapojit do pracovního, kulturního, společenského dění a tím je vést ke zlepšení kvality života a samostatnosti.

Cílové skupiny

osoby s chronickým duševním onemocněním

Činnosti

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím