Obnovení provozu sociálně terapeutických dílen Ulita
13. května 2020 Články

Obnovení provozu sociálně terapeutických dílen Ulita

Na základě nařízení vlády ze dne 7. května 2020 ruším mimořádné opatření, týkající se pozastavení provozu sociálně terapeutických dílen Ulita.    

Ode dne 25. 5. 2020 bude služba sociálně terapeutické dílny Ulita znovu otevřena. 

Toto zrušení mimořádného opatření provozu týkající se služby sociálně terapeutické dílny Ulita nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Vydáno v Moravské Třebové dne 11. 5. 2020.

Ludmila Dostálová, ředitelka Charity Mor. Třebová

Ludmila Dostálová MBA

Ludmila Dostálová MBA

ředitelka
Tel.: 739 002 756 E-mail: 7nqwZ-54ZhFDR-enW7c-3dh_XhIkO1.7~bGkO1p