Postní almužna 2021
15. února 2021 Články

Postní almužna 2021

Popeleční středou začíná postní období před Velikonocemi. Maškarní zábava, která probíhala zpravidla na masopustní úterý, tedy v úterý před Popeleční středou, byla vyvrcholením masopustu. Popeleční středa je prvním dnem postní doby, po němž následuje čtyřicetidenní půst. Připadá na 46. den před Velikonoční nedělí.

Popeleční středou začíná postní období, ke kterému patří nejen půst, ale také dobré skutky a almužna. Charita Moravská Třebová nabízí možnost zapojit se do Postní almužny. Do papírových kasiček „postniček“, které si lidé mohou v kostelích vyzvednout o 1. neděli postní, je dána příležitost vložit peníze v hodnotě odřeknutého požitku ve prospěch potřebných. 

Postní doba je obdobím přípravy na co nejplnější prožití událostí Velikonoc, základního kamene naší víry a naděje. V tomto období obzvláště prohlubujeme svůj vztah k Bohu, bližním a k sobě samému skrze modlitbu, půst a konání dobrých skutků. Půst je duší modlitby a milosrdenství je životem postu.

„Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný. Kdo chce nalézt Boží srdce otevřené, ať nezavírá svoje před tím, kdo jej prosí,“ říká sv. Petr Chrysolog. Postní doba je tedy příležitostí vrátit se ke staré postní praxi, která pomáhá bezvýhradně otevřít srdce lásce k Bohu a bližním. A k tomu nám může napomoci také Postní almužna.

Postní almužna je výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe prostřednictvím pomoci druhým. Je mnoho možností, jak se můžeme zříci něčeho, pro nás příjemného, ve prospěch druhých. Ke staré tradici Církve patří sbírky pro chudé z toho, co jsme si sami odřekli.

Skládací papírová schránka – „postnička“ nám může pomoci v tomto úsilí duchovní obnovy a k uložení peněz, které jsme svým sebezáporem ušetřili. Doporučuje se vložit do ní svou „almužnu“, po úvaze a zhodnocení každého dne, nakolik jsme byli ve svém postním snažení úspěšní. Je mnoho způsobů, jak se uskromnit ve svých potřebách a prospět tím nejenom druhým, ale také sami sobě. Postničku si můžete vyzvednout v kostele na Popeleční středu nebo o 1. neděli postní.

Dle pokynů kněze ve farnosti pak o Velikonocích přinesete Vaši postničku do kostela, kde ji odevzdáte na určené místo. Na její spodní stranu můžete napsat jak nebo ve prospěch koho, by se mohla Vaše almužna použít. Peníze budou použity na některý konkrétní charitativní úmysl realizovaný farností nebo ve spolupráci s Charitou, či na obecnou podporu charitního díla Církve.

Přejeme Vám láskyplné prožití postní doby ve znamení modlitby, postu a almužny.

Petr Matoušek

Petr Matoušek

personalista a fundraiser
Tel.: 734 791 102 E-mail: _.GBO_5l-nFo1YUS8mEoS~l7T-uk87j7T-M