Postní almužna vede k sebezáporu i pomoci potřebným
28. dubna 2022 Články

Postní almužna vede k sebezáporu i pomoci potřebným

Jménem těch, kterým se díky Vám dostane pomocné ruky prostřednictvím finančního daru v Postní almužně 2022, upřímně děkujeme. 

Vaše odhodlání zapojit se do této postní starobylé křesťanské tradice je projev největší lásky k bližnímu.
Díky štědrosti věřících z jednotlivých farností spadajících pod působnost Charity Moravská Třebová se v kasičkách postní almužny letos vybralo celkem 40 572,- Kč.
 
Postní almužna je návratem k starobylé postní praxi. K této staré tradici církve patřily sbírky pro chudé z toho, co si věřící sami odřekli. Almužna pak sloužila jako anonymní a nevratný dar ve prospěch lidí v nouzi, jež si nemohli pomoci sami. Postní almužna by měla být výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe prostřednictvím pomoci druhým. Postní almužna je projevem dobrovolné osobní duchovní formace nikoli sbírka.
 
Úmysly postní almužny jsou pak uskutečněny prostřednictvím Charity Moravská Třebová, která je aktivním službou církve chudým a potřebným. Jedná se většinou o přímou pomoc do rodin.
Petr Matoušek

Petr Matoušek

personalista a fundraiser
Tel.: 734 791 102 E-mail: _.GBO_5l-nFo1YUS8mEoS~l7T-uk87j7T-M