Slavnostní požehnání a otevření nových prostor Charity Moravská Třebová
15. července 2021 Články

Slavnostní požehnání a otevření nových prostor Charity Moravská Třebová

Ve středu 14. července se na ulici Lanškrounské v Moravské Třebové uskutečnilo slavnostní požehnání a otevření prostor, ve kterých díky panu Josefovi Doleželovi Charita Moravská Třebová od začátku roku provozuje Komunitní centrum O krok dál - službu sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním, Centrum pěstounské péče Cesta a Charitní pečovatelskou službu. 

Všechny služby získaly přesunem do nových prostor kvalitnější zázemí jak pro pracovníky, tak pro své klienty. Pozvání na slavnost přijali představitelé města Moravská Třebová, MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, Úřadu práce Moravská Třebová a Svitavy, spřízněných obcí, Charit a organizací, které Charitu Moravská Třebová podporují. Významný akt žehnání spojený s modlitbou provedli svitavský děkan Václav Dolák, P. Jan Slíva a bratr Šimon z františkánského kláštera.

Tím byly prostory otevřeny pozvaným hostům i široké veřejnosti. Během akce bylo možné zakoupit výrobky ze sociálně terapeutických dílen a podpořit tak činnost Charity Moravská Třebová. Akce se uskutečnila v přátelské veselé atmosféře, požehnané prostory hosté obdivovali a každý si na památku odnesl klienty ručně zhotovený dárek.

Petr Matoušek

Petr Matoušek

personalista a fundraiser
Tel.: 734 791 102 E-mail: _.GBO_5l-nFo1YUS8mEoS~l7T-uk87j7T-M