Vy jste rozhodli a Nadační fond Tesco nám pomáhá
12. listopadu 2021 Články

Vy jste rozhodli a Nadační fond Tesco nám pomáhá

Rádi bychom touto cestou poděkovali nadaci TESCO za nadační příspěvek, díky kterému jsme pořídili profesionální stroj na výrobu rolované zmrzliny s jednoduchou obsluhou. Velmi si tohoto příspěvku vážíme a jsme za něj vděčni.  

Profesionální stroj na výrobu rolované zmrzliny s jednoduchou obsluhou budou používat klienti s mentálním handicapem nebo chronickým či jiným duševním onemocněním, kteří využívají naše sociálně terapeut. dílny, KC O krok dál a náš sociální podnik podnik. Pro klienty tímto vznikne další nová aktivita, zvyšující míru jejich samostatnosti i dovedností. Jednoduchá obsluha zároveň umožní práci i manuálně méně zručným klientům, kterým nevyhovují náročnější činnost

Grantový program s názvem „Vy rozhodujete, my pomáháme“ poskytuje finanční podporu na realizaci malých veřejně prospěšných projektů po celé ČR. Jeho cílem je zlepšovat kvalitu života v ČR a podporovat udržitelný rozvoj skrze aktivity lokálních komunit v okolí prodejen organizátora programu. Příjemcem podpory programu je výlučně člověk. Nelze tedy žádat příspěvek na podporu zvířat, pokud se nejedná o prostředek pomoci lidem (např. canisterapie, hippoterapie apod.). Toto ustavení neplatí pro projekty z kategorie zaměřené na ochranu přírody a životního prostředí.

Organizátorem programu Vy rozhodujete, my pomáháme je Tesco Stores ČR a.s. a Nadační fond Tesco. Odborným garantem programu je Nadace rozvoje občanské společnosti.

zmrzlinovač

Petr Matoušek

Petr Matoušek

personalista a fundraiser
Tel.: 734 791 102 E-mail: _.GBO_5l-nFo1YUS8mEoS~l7T-uk87j7T-M