Oslavili jsme svátek svatého Valentýna
22. února 2021 Blog

Oslavili jsme svátek svatého Valentýna

Svátek svatého Valentýna slavíme 14. února. Nejstarší dochovaná valentýnka pochází z 15. století.
Valentýn byl podle většiny historiků pravděpodobně biskupem z Terni, který žil ve 3. století. Kolem životopisu tohoto světce dodnes panují nejasnosti. Existují totiž dvě legendy, ve kterých se nejspíš prolínají životy dvou stejnojmenných světců.

Populární darování květin se odvozuje přímo ze života biskupa Valentýna. Podle legendy totiž obdarovával mladé páry pestrými kyticemi z biskupské zahrady.

Oslavy svátku sv. Valentýna v českých zemích jsou relativně nová záležitost. Jako patroni rodiny byli dřív uctíváni spíše sv. Jáchym a sv. Anna a samozřejmě sv. Josef se svatou rodinou. Tradice sv. Valentýna coby patrona snoubenců se výrazněji rozšířila až po roce 1989.

Jelikož je Domov pro seniory v Moravské Třebové uzavřen, nemohou dobrovolníci z Dobrovolnického centra Charity Moravská Třebová bohužel klienty navštěvovat. Rozhodli jsme se s klienty z projektu Rodina spolu ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem vytvořit pro klienty alespoň valentýnská přání. Přání byla předána do Domova pro seniory, kde je sestřičky v neděli 14. února rozdaly všem klientům.

Tereza Letfusová

koordinátor dobrovolnictví
Tel.: 733 742 157 E-mail: a.EobZ2d0msE9~l7VX~w-b98-onhT65j4mnhTj