Obnovení provozu služby Denní stacionář Domeček
13. května 2020 Články

Obnovení provozu služby Denní stacionář Domeček

Na základě nařízení vlády ze dne 7. května 2020 ruším mimořádné opatření, týkající se pozastavení provozu služby denní stacionář Domeček.  

Ode dne 25. 5. 2020 bude služba denní stacionář Domeček znovu otevřena. 

Toto zrušení mimořádného opatření provozu týkající se služby denní stacionář Domeček nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Vydáno v Moravské Třebové dne 11. 5. 2020.

Ludmila Dostálová, ředitelka Charity Mor. Třebová

Ludmila Dostálová MBA

Ludmila Dostálová MBA

ředitelka
Tel.: 739 002 756 E-mail: 7nqwZ-54ZhFDR-enW7c-3dh_XhIkO1.7~bGkO1p